Podrobnosti k zápisu

Podrobnosti k zápisu

Vážení rodiče,

zveme vás a budoucí prvňáčky k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025, který se bude konat v sobotu 20. dubna 2024 od 9 do 15 hodin a v pondělí 22. dubna 2024 od 15 do 18 hodin.

K zápisu se přihlásí:    – děti narozené od 1. 9 2017 do 31. 8. 2018

                                      –  děti po odkladu povinné školní docházky z loňského roku (přijetí není automatické – je potřeba předložit Žádost o přijetí).

V Kritériích pro přijetí je uvedeno, v jakém pořadí budou děti přijímány. Upozorňujeme na to, že máme velmi plnou kapacitu školy a nebudeme schopni přijmout všechny děti z nespádových obcí.

Pokud se budete chtít do školy podívat, můžete k tomu využít Den otevřených dveří, který jsme naplánovali na středu 3. dubna 2024 v podvečerních hodinách. Bude připraven i program pro děti. Podrobnější informace najdete na těchto stránkách v březnu.

Organizace zápisu:

 1. Zákonný zástupce vyplní Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad ZDE (odkaz bude aktivní od pondělí 8. dubna do pondělí 22. dubna) a elektronicky ji odešle. Dejte prosím pozor na správné vyplnění všech údajů, zejména e-mailu, protože bude použit pro další komunikaci. Toto je nutné udělat ještě před příchodem k presenčnímu zápisu. Součástí bude také výběr termínu i času presenčního zápisu. Očekáváme hodně dětí, proto je nastaven objednávkový systém.
 2. Do školy potom přinesete tyto dokumenty (k presenčnímu zápisu s dítětem):
 • Vytištěnou a podepsanou Žádost, kterou jste odeslali do školy elektronicky,
 • vytištěný a podepsaný dokument Kritéria pro přijetí, který najdete na našich stránkách – tento dokument je nutný proto, aby bylo doložitelné, že jste se s ním seznámili.
 1. Rodný list a váš občanský průkaz – pouze k nahlédnutí a kontrole – neděláme žádné kopie.
 2. Nemáte-li možnost dokumenty vytisknout, napište na info@kameniceskola.cz, situaci pomůžeme vyřešit.

Odklad povinné školní docházky:

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, budete ke své žádosti potřebovat ještě:

 1. doporučující vyjádření příslušného pedagogického zařízení – můžete kontaktovat Pedagogicko psychologickou poradnu Praha – východ (739 673 168) v Praze 10, kam spadáme. Můžete si ale zvolit i jinou pedagogicko psychologickou poradnu.
 1. doporučující vyjádření odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

Obě potvrzení nemusíte mít v době zápisu, v poradnách jsou ale delší doby k objednání, proto se prosím zajímejte včas.

Rozhodnutí o přijetí:

 • oznamuje se zveřejněním uchazečů pod přiděleným registračním číslem
 • seznam bude vyvěšen na vývěskách školy a na webových stránkách školy
 • výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny v zákonné lhůtě 30 dní.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená, písemné Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, ale zákonný zástupce o něj může požádat a vyzvednout si jej v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí:

 • Bude zasláno zákonným zástupcům datovou schránkou nebo doporučeným dopisem.

Rozdělení dětí do tříd:

 • O rozdělení dětí do jednotlivých tříd rozhodne ředitel školy v červnu před společnou schůzkou rodičů a dětí. Stejně tak o budoucích třídních učitelkách.
 • Rodič může nezávazně požádat o jednoho spolužáka do třídy ke svému dítěti.
 • Pozdější požadované změny nebudou akceptovány.

Pavlína Tolarová, ředitelka školy

Důležité kontakty:

ředitelka školy: Mgr. Pavlína Tolarová 731 030 747 pavlina.tolarova@kameniceskola.cz

zástupkyně ŘŠ: Mgr. Hana Kudrnáčová 731 449 238 hana.kudrnacova@kameniceskolacz

                            Mgr. Alena Stehlíková 603 342 811 alena.stehlikova@kameniceskola.cz

kancelář školy: Mgr. Kateřina Klimešová 323 673 103 info@kameniceskola.cz

výchovný poradce: Mgr. Danka Dudková 732 138 119 danka.dudkova@kameniceskola.cz

speciální pedagog: Mgr. Dagmar Ördogövá dagmar.ordogova@kameniceskola.cz

 

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E
Od 1. 1. 2022 náš web používá pouze technické cookies potřebné pro chod webu. O případné změně Vás budeme informovat.

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice