KONTAKTY

Sídlo školy:

ZŠ Kamenice, Ringhofferova 57, 25168 Kamenice

IČO 43755089

IZO 600052354

Datová schránka: wkfpdp6

 

Čísla účtu:

Hlavní účet školy:   0420576399/0800

Platby do školní jídelny: 35-0420576399/0800 – variabilní symbol je osobní číslo žáka

Platby školní družiny, akce školy: 7034-0420576399/0800 – variabilní symbol je osobní číslo žáka

Vedení školy

Tolarová Pavlína, Mgr.

ředitelka školy

Kudrnáčová Hana Mgr.

zástupkyně ředitelky

Stehlíková Alena, Mgr.

zástupkyně ředitelky

Klimešová Kateřina, Mgr.

personalistka, hospodářka školy

Stoulilová Miroslava

ekonomka

Učitelský sbor

Bártová Markéta

asistent pedagoga

Bažata Miroslava, Ing.

učitelka, člen školské rady

Čejnová Markéta, Ing., MSc.

třídní učitelka 4.B, člen školské rady

Cerda Csobová Jana, Ing.

třídní učitelka 7.A

Dudková Danka, Mgr.

třídní učitelka 6.A, výchovný poradce

Dvořáková Jitka, Mgr.

třídní učitelka 7.C, koordinátor EVVO

Fendrychová Petra, Mgr.

třídní učitelka 1.A

George Naďa, Bc.

učitelka

Hartvichová Vlasta, Mgr.

třídní učitelka 9.B

Hladíková Lucie

asistent pedagoga

Holečková Nikola, Mgr.

učitelka

Houbová Irena, Mgr.

učitelka

Hradecká Lenka, Mgr.

učitelka

Hrubiznová Miloslava, Mgr.

třídní učitelka 5.C

Hůlková Zuzana, Mgr.

třídní učitelka 1.B

Iltisová Zuzana, Ing.

třídní učitelka 8.B

Jandová Eva, Mgr.

učitelka, metodik prevence

Ježová Pavla

třídní učitelka 8.A

Kočí Miloslav

učitel

Kováčová Gabriela

asistentka pedagoga

Kremlová Lenka, Mgr.

třídní učitelka 2.A

Krop David, Mgr.

učitel

Márovcová Šárka, PhDr.

asistent pedagoga

Mašková Hedvika, Mgr.

třídní učitelka 5.B

Matoušková Lenka, Mgr.

třídní učitelka 2.C

Miklas Karel, Mgr.

učitel

Mrázková Markéta

asistent pedagoga

Němcová Adriana, Mgr.

učitelka

Otáhalová Marta, Mgr.

asistent pedagoga

Pártlová Jolana, Bc.

učitelka

Peštová Adéla, Mgr.

třídní učitelka 6.C

Pikorová Lenka, Ing.

třídní učitelka 6.B

Plíhalová Martina, Mgr.

třídní učitelka 5.A

Pospíšilová Eliška, Mgr.

učitelka

Procházková Helena, Mgr.

učitelka

Růžičková Eva, Mgr.

třídní učitelka 3.A

Salačová Helena, Mgr.

třídní učitelka 3.B

Schwabiková Kateřina, Mgr.

třídní učitelka 7.B

Šilerová Kamila, Mgr.

učitelka

Šímová Květa, Mgr.

učitelka, ŠVP koordinátor, ICT koordinátor

Sváčková Olga, Mgr.

třídní učitelka 4.C

Trtíková Andrea, BA

učitelka

Turková Lenka, Mgr.

třídní učitelka 2.B

Vítová Drahoslava, Bc.

třídní učitelka 9.A

Vogeltanzová Lara, Mgr.

třídní učitelka 3.C

Volfová Helena

asistent pedagoga

Zítková Jana, Mgr.

třídní učitelka 1.C

Výchovný poradce a speciální pedagog

Dudková Danka, Mgr.

třídní učitelka 6.A, výchovný poradce

Ördögová Dagmar, Mgr.

speciální pedagog

Školní psycholog

Landová Naděžda, Mgr.

školní psycholog

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

 

 

 

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice