KONTAKTY

Sídlo školy:

ZŠ Kamenice, Ringhofferova 57, 25168 Kamenice

IČO 43755089

IZO 600052354

Datová schránka: wkfpdp6

 

Čísla účtu:

Hlavní účet školy:   0420576399/0800

Platby do školní jídelny: 35-0420576399/0800 – variabilní symbol je osobní číslo žáka

Platby školní družiny, akce školy: 20036-0420576399/0800 – variabilní symbol je ID žáka – telefonní číslo uvedené při registraci do školní pokladny

Vedení školy

Tolarová Pavlína, Mgr.

ředitelka školy

Kudrnáčová Hana, Mgr.

zástupkyně ředitelky, statutární zástupce

Stehlíková Alena, Mgr.

zástupkyně ředitelky, koordinátorka inkluze

Klimešová Kateřina, Mgr.

personalistka, hospodářka školy

Bláhová Kamila, Bc.

ekonomka

Učitelský sbor

Bártová Markéta

asistentka pedagoga

Bažata Miroslava, Ing.

třídní učitelka 8.C

Bursa Richard, Mgr.

učitel

Čejnová Markéta, Ing., MSc.

třídní učitelka 5.C, člen školské rady

Cerda Csobová Jana, Ing.

učitelka

Dudková Danka, Mgr.

třídní učitelka 9.A, výchovná poradkyně

Dvořáková Jitka, Mgr.

učitelka, koordinátor EVVO

Fendrychová Petra, Mgr.

třídní učitelka 4.A

Gallusová Blanka

vychovatelka

Gallusová Hana

asistentka pedagoga, vychovatelka

Hanousková Eva

asistentka pedagoga

Havlíčková Martina, Ing.

třídní učitelka 6.A

Hollerová Kamila

asistentka pedagoga, vychovatelka

Honzák Bernard Václav, Mgr.

třídní učitel 5.A

Hradecká Lenka, Mgr.

učitelka

Hrubá Blanka

asistentka pedagoga

Hrubiznová Miloslava, Mgr.

třídní učitelka 4.C

Hůlková Zuzana, Mgr.

třídní učitelka 1.B

Jandová Eva, Mgr.

třídní učitelka 8.A, metodik prevence

Klimusová Martina, Ing.

učitelka

Kováčová Gabriela

asistentka pedagoga

Kremlová Lenka, Mgr.

třídní učitelka 2.A

Krop David, Mgr.

třídní učitel 9. C, člen školské rady

Kupková Radana, Ing.

učitelka

Lisáková Jana

asistentka pedagoga

Márovcová Šárka, PhDr.

asistentka pedagoga, vychovatelka

Mašková Hedvika, Mgr.

třídní učitelka 3.B

Matoušková Lenka, Mgr.

třídní učitelka 2.C

Miklas Karel, PaedDr.

učitel

Mrázková Markéta

asistentka pedagoga, vychovatelka

Němcová Adriana, Mgr.

učitelka

Obořilová Nikola, Mgr.

třídní učitelka 2.B

Otáhalová Marta, Mgr.

asistentka pedagoga

Ouřadníková Lenka, Bc.

asistentka pedagoga

Padevětová Veronika, Mgr.

asistentka pedagoga

Pavliščová Lenka, Mgr.

třídní učitelka 5.B

Pikorová Lenka, Ing., Bc.

třídní učitelka 9.B

Plíhalová Martina, Mgr.

třídní učitelka 3.A

Procházková Helena, Mgr.

třídní učitelka 7.B

Procházková Jiřina, Bc.

vedoucí družiny

Růžičková Eva, Mgr.

učitelka

Salačová Helena, Mgr.

třídní učitelka 4.B

Schwabiková Kateřina, Mgr.

třídní učitelka 6.B

Sedliský Filip, Bc.

učitel

Šilerová Kamila, Mgr.

učitelka

Šímová Květa, Mgr.

učitelka, ŠVP koordinátor, ICT koordinátor

Steinbauer Jan, Mgr.

třídní učitel 6.C

Stolárik Peter, Mgr.

učitel

Strejcovská Dagmar

vychovatelka

Šůnová Lenka, MA

učitelka

Sušánková Šárka

vychovatelka

Trtíková Andrea, BA

učitelka

Vávrová Markéta, Mgr.

učitelka

Vítová Drahoslava, Mgr.

třídní učitelka 8.B

Vogeltanzová Lara, Mgr.

třídní učitelka 3.C

Volfová Helena

asistentka pedagoga

Vošická Barbora, Ing.

třídní učitelka 7.A

Wantochová Romana, Mgr.

třídní učitelka 7.C

Zítková Jana, Mgr.

třídní učitelka 1.A

Výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, metodik prevence

Dudková Danka, Mgr.

třídní učitelka 9.A, výchovná poradkyně

Jandová Eva, Mgr.

třídní učitelka 8.A, metodik prevence

Ördögová Dagmar, Mgr.

speciální pedagog

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E
Od 1. 1. 2022 náš web používá pouze technické cookies potřebné pro chod webu. O případné změně Vás budeme informovat.

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice