KONTAKTY

Sídlo školy:

ZŠ Kamenice, Ringhofferova 57, 25168 Kamenice

IČO 43755089

IZO 600052354

Datová schránka: wkfpdp6

 

Čísla účtu:

Hlavní účet školy:   0420576399/0800

Platby do školní jídelny: 35-0420576399/0800 – variabilní symbol je osobní číslo žáka

Platby školní družiny, akce školy: 7034-0420576399/0800 – variabilní symbol je osobní číslo žáka

Vedení školy

Tolarová Pavlína, Mgr.

ředitelka školy

Kudrnáčová Hana Mgr.

zástupkyně ředitelky, statutární zástupce

Stehlíková Alena, Mgr.

zástupkyně ředitelky, koordinátorka inkluze

Klimešová Kateřina, Mgr.

personalistka, hospodářka školy

Bláhová Kamila

ekonomka

Učitelský sbor

Bártová Markéta

asistentka pedagoga

Bažata Miroslava, Ing.

třídní učitelka 6.C, člen školské rady

Bursa Richard, Mgr.

učitel

Čejnová Markéta, Ing., MSc.

třídní učitelka 5.B, člen školské rady

Cerda Csobová Jana, Ing.

třídní učitelka 8.A

Dudková Danka, Mgr.

třídní učitelka 7.A, výchovný poradce

Dvořáková Jitka, Mgr.

třídní učitelka 8.C, koordinátor EVVO

Fendrychová Petra, Mgr.

třídní učitelka 2.A

Gallusová Hana

asistentka pedagoga

Hladíková Lucie

asistentka pedagoga

Hollerová Kamila

asistentka pedagoga

Honzák Bernard Václav, Mgr.

třídní učitel 5.C

Hradecká Lenka, Mgr.

učitelka

Hrubá Blanka

asistentka pedagoga

Hrubiznová Miloslava, Mgr.

třídní učitelka 4.C

Hůlková Zuzana, Mgr.

třídní učitelka 2.B

Iltisová Zuzana, Ing.

třídní učitelka 9.B

Jandová Eva, Mgr.

třídní učitelka 6.A, metodik prevence

Ježová Pavla

třídní učitelka 9.A

Kočí Miloslav

učitel

Kováčová Gabriela

asistentka pedagoga

Kremlová Lenka, Mgr.

třídní učitelka 3.A

Krop David, Mgr.

třídní učitel 7. C

Lisáková Jana

asistentka pedagoga

Márovcová Šárka, PhDr.

asistentka pedagoga

Mašková Hedvika, Mgr.

třídní učitelka 1.B

Matoušková Lenka, Mgr.

třídní učitelka 3.C

Miklas Karel, PaedDr.

učitel

Mrázková Markéta

asistentka pedagoga

Němcová Adriana, Mgr.

učitelka

Nováková Dagmar, Mgr.

učitelka

Obořilová Nikola, Mgr.

třídní učitelka 3.B

Otáhalová Marta, Mgr.

asistentka pedagoga

Ouřadníková Lenka, Bc.

asistentka pedagoga

Padevětová Veronika, Mgr.

asistentka pedagoga

Pařízková Lenka, MEd.

učitelka

Pártlová Jolana, Bc.

třídní učitelka 5.A

Pikorová Lenka, Ing. Bc.

třídní učitelka 7.B

Plíhalová Martina, Mgr.

třídní učitelka 1.A

Pospíšilová Eliška, Mgr.

učitelka

Procházková Helena, Mgr.

učitelka

Růžičková Eva, Mgr.

třídní učitelka 4.A

Salačová Helena, Mgr.

třídní učitelka 4.B

Schwabiková Kateřina, Mgr.

třídní učitelka 8.B

Šilerová Kamila, Mgr.

učitelka

Šímová Květa, Mgr.

učitelka, ŠVP koordinátor, ICT koordinátor

Šůnová Lenka, MA

učitelka

Sváčková Olga, Mgr.

učitelka

Svobodová Michaela, Mgr.

učitelka

Trtíková Andrea, BA

učitelka

Turková Lenka, Mgr.

učitelka

Vítová Drahoslava, Bc.

třídní učitelka 6.B

Vogeltanzová Lara, Mgr.

třídní učitelka 1.C

Volfová Helena

asistentka pedagoga

Zítková Jana, Mgr.

třídní učitelka 2.C

Výchovný poradce a speciální pedagog

Dudková Danka, Mgr.

třídní učitelka 7.A, výchovný poradce

Ördögová Dagmar, Mgr.

speciální pedagog

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E
Od 1. 1. 2022 náš web používá pouze technické cookies potřebné pro chod webu. O případné změně Vás budeme informovat.

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

 

 

 

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice