KROUŽKY a KURZY

KOMUNITNÍHO CENTRA PŘI ZŠ KAMENICE NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V naší škole nabízíme velký výběr kroužků pro školní děti i předškoláky a malé děti. Najdete u nás i kurzy pro dospělé.

Žáci se přihlašují na kroužky pomocí přihlašovacích lístků, které jsou umístěny na nástěnce u Komunitního centra vedle knihovny ZŠ nebo u paní vrátné ve vestibulu školy. Vyplněné lístky vloží do přihlašovací krabice u Komunitního centra nebo do přihlašovací krabice ve vestibulu školy.

Kontakt: tel: + 420 737 970 444, e-mail: krouzky-zskamenice@email.cz

Provozní doba:

Po 9:00 – 15:00

Út 9:00 – 16:30

St 9:00 – 15:30

Čt 9:00 – 15:30

Pá 9:00 – 15:00

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI

Příprava z českého jazyka na přijímací zkoušky pro 9. třídy

 

Termín: Pondělí: 6:45-7:45

Učebna: 9.A

Lektor: Mgr. D. Dudková

Cena: 1100 Kč (20 hodinových lekcí)

Příprava z českého jazyka na příjímací zkoušky pro 5. a 7. třídy

 

Termín: Pátek: 14:00-15:00

Učebna: 7.A

Lektor: P. Ježová

Cena: 1100 Kč (20 hodinových lekcí)

Příprava z matematiky na přijímací zkoušky pro 9. třídy

 

Termín: Úterý: 14:00-15:00

Učebna: 8. A

Lektor: D. Slabová

Cena: 1000 Kč (18 hodinových lekcí)

Francouzština pro žáky 3.-6. tříd

 

Termín: Středa: 14:15-15:00

Učebna: 7.A

Lektor: P. Ježová

Cena: 800 Kč (12 lekcí)

Výtvarný kroužek pro žáky 3.-4. tříd

 

Termín: Pondělí: 14:25-15:15

Učebna: 3.B

Lektor: Mgr. A. Holá

Cena: 1000 Kč (12 lekcí)

Sportovní rozvoj – kruhový trénink pro 5. – 9. třídy

 

Termín: Úterý: 14:00 -15:00

Učebna: nová tělocvična

Lektor: A. Zagainovová

Cena: 800 Kč (12 hodinových lekcí)

Kroužek basketbalu pro žáky 6.-9. tříd

 

Termín: Úterý: 14:30-15:30

Učebna: stará tělocvična

Lektor: Z. Novák

Cena: 850 Kč (12 lekcí)

Pohybové hry pro žáky 2.-3. tříd

 

Termín: Čtvrtek: 14:30-15:30

Učebna: nová tělocvična

Lektor: Mgr. P. Fendrychová

Cena: 650 Kč (13 lekcí)

Florbal pro žáky 1.-3.tříd

 

Termín: Pátek: 13:35-14:35

Učebna: stará tělocvična

Lektor: T. Kodada

Cena: 1200 Kč (15 lekcí)

Florbal pro žáky 3.-5.tříd

 

Termín: Pátek: 14:35-15:35

Učebna: stará tělocvična

Lektor: T. Kodada

Cena: 1200 Kč (15 lekcí)

Florbal pro žáky 1.-3.tříd

 

Termín: Pondělí: 15:15-16:15

Učebna: stará tělocvična

Lektor: T. Veselý

Cena: 1200 Kč (15 lekcí)

Vaření pro žáky 4.-6. tříd

 

Termín: Čtvrtek: 14:00-15:30

Učebna: kuchyňka

Lektor: Ing. L. Pikorová

Cena: 1200 Kč (12 lekcí)

Kroužek paličkování pro 4.-7. třídu

 

Termín: Pondělí: 14:00-15:00

Učebna: 4.C

Lektor: Mgr. M. Hrubiznová

Cena: 800 Kč + 550 Kč na pořízení soupravy na paličkování (12 lekcí)

Keramika

 

Termín: Pondělí: 15:00 - 16:00 a 16:00-17:00

Učebna: učebna dílen

Lektor: D. Kratochvílová

Cena: 1000 Kč (12 lekcí)

Šikovné ručičky pro 1.-5. třídu

 

Termín: Pondělí: 14:00-15:00 a 15:00 - 16.00

Učebna: 5.A

Lektor: M. Bártová

Cena: 1000 Kč (15 hodinových lekcí)

Šikovné ručičky pro 1.-5. třídu

 

Termín: Středa: 13:00-14:00 a 14:00 - 15:00

Učebna: 5.A

Lektor: M. Bártová

Cena: 1000 Kč (15 hodinových lekcí)

Florbal pro žáky 3. – 5. tříd

 

Termín: Pondělí: 16:15 - 17:15

Učebna: stará tělocvična od 7. října

Lektor: T. Veselý

Cena: 1200 Kč (15 lekcí)

Kroužek basketbalu pro žáky 4.-5. tříd

 

Termín: Úterý: 13:30-14:30

Učebna: stará tělocvična

Lektor: Z. Novák

Cena: 850 Kč (12 lekcí)

Výtvarný kroužek pro žáky 1.-2. tříd

 

Termín: Pondělí: 13:30-14:20

Učebna: 3.B

Lektor: Mgr. A. Holá

Cena: 1000 Kč (12 lekcí)

Věda nás baví pro žáky 2.-5. tříd

 

Termín: Pátek: 14.30 - 15:30

Učebna: Fyzika

Lektor: J. C. Csobová

Cena: příhlášení na www.vedanasbavi.cz (14 hodinových lekcí)

Příprava z českého jazyka na přijímací zkoušky pro 9. třídy

 

Termín: Pátek: 14:00-15:00

Učebna: 9.A

Lektor: Mgr. D. Dudková

Cena: 1100 Kč (20 hodinových lekcí)

Šachy pílí pro vítěze

 

Termín: Středa: 15:15 - 16:45

Učebna: 8. A

Lektor: RNDr. J. Steiner

Cena: 1100 Kč (15 lekcí, 90 min)

Dramatický kroužek pro 1. – 4. třídy

 

Termín: Čtvrtek: 15:00 - 16:00

Učebna: KC

Lektor: Š. Valášková, D. Kratochvílová

Cena: 900 Kč (15 lekcí)

Taneční kroužek pro 3. – 5. třídy

 

Termín: Pondělí: 14:30 - 15:30

Učebna: v odděleném prostoru jídelny

Lektor: A. Zagainovová

Cena: 800 Kč (12 hodinových lekcí)

Hra na klavír pro začátečníky a mírně pokročilé

 

Termín: Čtvrtek: 14:00 do 18:00

Učebna: 7. C

Lektor: V. Štichová

Cena: 2700 Kč (15 lekcí, 40 min)

Zobcová flétna

 

Termín: Po, St, Pá: v odpoledních hodinách

Učebna: v hudebně a v 7. C

Lektor: Z. Štichová

Cena: Pondělí: 1000 Kč za 10 lekcí, Úterý: 1000 Kč za 12 lekcí (flétnový soubor), Středa: 1200 Kč za 12 lekcí, Pátek: 900 Kč za 9 lekcí ()

Sborový zpěv pro žáky 1. – 4. tříd

 

Termín: Úterý: 14:00 - 15:00

Učebna: hudebna

Lektor: Z. Štichová

Cena: 600 Kč (12lekcí)

Sborový zpěv pro žáky 5. – 9. tříd

 

Termín: Úterý: 15:00 - 16:00

Učebna: hudebna

Lektor: Z. Štichová

Cena: 600 Kč (12 lekcí)

Hudební nauka – příprava na ZUŠ

 

Termín: Úterý: 17:00 - 18:00

Učebna: hudebna, počet lekcí dle domluvy

Lektor: Z. Štichová

Cena: 200 Kč za 1 lekci ()

Dramatický kroužek pro 5. – 9. třídy

 

Termín: Čtvrtek: 16:00 - 17:00

Učebna: KC

Lektor: Š. Valášková, D. Kratochvílová

Cena: 900 Kč (15 lekcí)

KEC (Kryptonite English Club) – anglická konverzace

 

Termín: Po, St, Pá: 13.00 1. -2. tř; 14:00 3.- 4. tř.; 15:00 5. -6. tř.; 16:00 7. -9. tř

Učebna:

Lektor: Arni ( Arnaud Degroux)

Cena: 110 Kč za lekci (50 min)

Skupinový trénink kognitivních f-cí

 

Termín: Úterý: 14:00-15:00

Učebna: Informatika od 15. 10.; pro žáky 2. - 6. tříd

Lektor: Mgr. N. Landová

Cena: Zdarma (1h)

Taneční kroužek pro 6. – 9. třídy

 

Termín: Úterý: 15-30 - 16:30

Učebna: ve staré tělocvičně

Lektor: A. Zagainovová

Cena: 900 Kč na pololetí (12 hodinových lekcí) ()

Příprava z matematiky na přijímací zkoušky pro 9. třídy

 

Termín: Pátek: 14:00-15:00

Učebna: 9. B

Lektor: P. Tolarová

Cena: 1000 Kč (18 hodinových lekcí)

Volejbal pro žáky 5. – 9. tříd

 

Termín: Pátek: 15:35 – 16:30

Učebna: ve staré tělocvičně

Lektor: p. Beran

Cena: 600 Kč (13 lekcí)

KROUŽKY PRO MALÉ DĚTI

KROUŽKY PRO DOSPĚLÉ

Angličtina pro začátečníky až pokročilé

 

Termín: Lekce probíhají v odpoledních až večerních hodinách.

Učebna: tel: 728 611 866, lida.hlinkova@gmail.com

Lektor: Mgr. L. Hlinková, Dr.

Cena: 2400 Kč při počtu nejméně pěti studentů (15 lekcí, 90 min)

Angličtina pro začátečníky až pokročilé dopoledne s možností hlídání dětí

 

Termín: Tato angličtina je určená pro maminky a tatínky na mateřské dovolené a také pro ty, kdo mají dopoledne volno. Lekce probíhají v dopoledních hodinách podle dohody. Během lekcí je zajištěno hlídání dětí.

Učebna: 728 611 866, lida.hlinkova@gmail.com

Lektor: Mgr. L. Hlinková, Dr.

Cena: 1600 Kč při počtu nejméně šesti studentů (15 lekcí, 60 min)

Kurzy klasické jógy

 

Termín: Středa: 19:00 - 20:30

Učebna: jogasmargit.cz

Lektor: M. Koláčková

Cena: (tel. 777 964 689)

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice