Pronájmy a služby

V průběhu školního roku pronajímáme fyzickým i právnickým osobám následující prostory:

Stará tělocvična

plocha 380 m2

Po ukončení výuky je tělocvična pronajímána zájmovým skupinám i oddílům.

Cena pronájmu: 440 Kč/h u dlouhodobých pronájmů, 500 Kč/hod u jednorázových pronájmů.

Nová tělocvična

plocha 590 m2

Po ukončení výuky je tělocvična pronajímána zájmovým skupinám i oddílům.

Cena pronájmu: 600 Kč/h u dlouhodobých pronájmů, 720 Kč/h u jednorázových.

Venkovní hřiště

Pronajímáme také venkovní hřiště s umělým povrchem.

Cena pronájmu: 210 Kč/h u dlouhodobých pronájmů, 240 Kč/h u jednorázových.

Učebny

V odpoledních a večerních hodinách je možno pronajmout učebny pro potřeby školení, kurzů, kroužků apod.

Cena pronájmu: 90 Kč/h jen prostor učebny, 130 Kč/h při využívání multimediální techniky (PC, dataprojektor, interaktivní tabule).

Školní jídelna

Kapacita školní jídelny nám umožňuje kromě vaření obědů pro mateřskou školu též uspokojit určitý počet externích strávníků. Cena hlavního jídla činí 95 Kč. Podrobnější informace lze získat u vedoucí školní jídelny paní Urbancové.

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E
Od 1. 1. 2022 náš web používá pouze technické cookies potřebné pro chod webu. O případné změně Vás budeme informovat.

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice