Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

Z důvodu špatné epidemiologické situace bude zápis do prvních tříd probíhat pouze on-line, tedy bez přítomností dětí i rodičů.

K zápisu se přihlásí:    – děti narozené od 1. 9 2014 do 31. 8. 2015

–  děti po odkladu povinné školní docházky z loňského roku (opět se

musí požádat o přijetí).

Termín zápisu6. – 8. dubna 2021

Organizace zápisu:

 1. Zákonný zástupce vyplní Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad ZDE (odkaz bude aktivní v termínu zápisu) a elektronicky ji odešle. Dejte prosím pozor na správné vyplnění všech údajů, zejména e-mailu, protože bude použit pro další komunikaci. Toto je nutné udělat v termínu zápisu.
 2. Do školy potom doručíte tyto dokumenty (do 7 dnů):
 • Vytištěnou a podepsanou žádost, kterou jste odeslali do školy elektronicky,
 • vytištěný a podepsaný dokument Kritéria pro přijetí, který najdete na našich stránkách – tento dokument je nutný proto, aby bylo doložitelné, že jste se s ním seznámili.
 • kopii rodného listu, stačí fotka – bude použito pouze pro kontrolu a následně bude skartováno.
 1. Doručení dokumentů do školy je možné udělat několika způsoby:
 • Datovou schránkou (naše číslo datové schránky je – wkfpdp6).
 • Emailem s přiloženým elektronickým podpisem. V tomto případě nemusíte žádosti tisknout, stačí dát do přílohy. Pokud tento podpis nemáte, není možné to tímto způsobem poslat.
 • Poštou.
 • Vhozením do poštovní schránky na budově školy. Vejdete-li hlavní branou do areálu školy, dejte se doprava po schodech k bočnímu vchodu do školy – bílé prosklené dveře. Tam najdete poštovní schránku.
 • Osobně – jen v nutných případech a po předchozí domluvě.
 • Nemáte-li možnost dokumenty vytisknout, napište na info@kameniceskola.cz my vám dokumenty připravíme a můžete je u nás podepsat. Vždy je ale nutné si domluvit termín předem.

Odklad povinné školní docházky: pokud zákonný zástupce žádá o odklad, postupuje stejně, jen dokládá tyto dokumenty:

 • Vytištěná Žádost o odklad, kterou jste do školy odeslali elektronicky,
 • kopie rodného listu – jen ke kontrole a následné skartaci,
 • vyjádření pedagogicko – psychologické poradny k odkladu dítěte
 • posouzení odborného lékaře nebo pediatra k vyspělosti dítěte.

Poslední 2 dokumenty je možné předložit i dodatečně, nejpozději do konce června. Do té doby bude správní řízení přerušeno.

Rozhodnutí o přijetí:

 • oznamuje se zveřejněním uchazečů pod přiděleným registračním číslem
 • seznam bude vyvěšen na vývěskách školy a na webových stránkách školy
 • upozorňujeme na to, že výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny do 30 dnů. Určitě to nebude v řádu dnů, protože zřejmě bude probíhat losování nespádových dětí a to zabere určitý čas. Způsob losování je popsán v Kritériích pro přijetí.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená, písemné Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, ale zákonný zástupce o něj může požádat a vyzvednout si jej v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí:

 • Bude zasláno zákonným zástupcům datovou schránkou nebo doporučeným dopisem.

Rozdělení dětí do tříd:

 • O rozdělení dětí do jednotlivých tříd rozhodne ředitel školy v červnu před společnou schůzkou rodičů a dětí. Stejně tak o budoucích třídních učitelkách.
 • Rodič může nezávazně požádat o jednoho spolužáka do třídy ke svému dítěti.
 • Pozdější požadované změny nebudou akceptovány.

 

Důležité kontakty:

ředitelka školy: Mgr. Pavlína Tolarová 731 030 747 pavlina.tolarova@kameniceskola.cz

zástupkyně ŘŠ: Mgr. Hana Kudrnáčová 731 449 238 hana.kudrnacova@kameniceskolacz

Mgr. Alena Stehlíková 603 342 811 alena.stehlikova@kameniceskola.cz

kancelář školy: Mgr. Kateřina Klimešová 323 673 103 info@kameniceskola.cz

výchovný poradce: Mgr. Danka Dudková 732 138 119 danka.dudkova@kameniceskola.cz

speciální pedagog: Mgr. Dagmar Ördogövá dagmar.ordogova@kameniceskola.cz

 

 

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

 

 

 

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice