Shrnutí informací o přijímacím řízení na SŠ pro školní rok 2023/24 

Shrnutí informací o přijímacím řízení na SŠ pro školní rok 2023/24 

 • termín pro podání přihlášek na umělecké obory a gymnázia se sportovní přípravou: 30.11. 2023 – jen papírová přihláška 
 • talentová zkouška se bude konat od 2. ledna do 15. ledna 2024, na gymnázia se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2024, od 1.1. 2024 má vstoupit v platnost nová vyhláška – pokud vaše dítě zvažuje podání přihlášky na umělecký obor, kontaktujte mě prosím osobně 
 • termín pro podání přihlášek na ostatní obory od 1. do 20. února 2024 
 • 2 řádné termíny přijímacích zkoušek  
 • jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem a obory s talentovou zkouškou mimo gymnázií se sportovní přípravou  

Čtyřleté obory vzdělání: 1. termín: pátek 12. dubna 2024 

 1. termín: pondělí 15. dubna 2024 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín: úterý 16. dubna 2024 

 1. termín: středa 17. dubna 2024 

Náhradní termíny: pondělí a úterý 29. a 30. dubna 2024  

Termín školních přijímacích zkoušek: od 15. března do 23. dubna tak, aby se alespoň jeden z termínů konal v jiný den než JPZ 

 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy (podpis zákonného zástupce zajistí např. bankovní identita), pokud nemá rodič možnost, zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ je zaevidují do elektronického systému) 
 • na přihlášce budou školy seřazeny dle priority (od nejžádanější po nejméně žádanou), po podání přihlášek nepůjde pořadí škol změnit 
 • nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce, vše se bude přidávat do elektronického systému (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat 
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí (ředitelé SŠ musí podmínky přijímacího řízení na své školy zveřejnit do 31.1. 2023, zároveň i kapacitu školy a počty přihlášek z minulých let) 
 • místo, kde bude žák vykonávat zkoušku, určuje Cermat, nemusí to být podle pořadí škol na přihlášce (tzn., že zkoušku můžu vykonávat např. na 2. a 3. škole) 
 • výsledky JPZ budou zveřejněny v polovině května 2024 v elektronickém systému, žák se dozví, na kterou školu je přijat 
 • žák musí na tuto školu nastoupit, pokud se místa vzdá, může dát přihlášku do dalšího kola 
 • odpadá zápisový lístek i odvolání proti nepřijetí 
 • žáci nepřijatí v 1. kole podají přihlášky na nové 3 školy, pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení budou obdobná jako pro 1. kolo 
 • výsledky 2. kola budou zveřejněny do konce června 2024 
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení na konkrétní SŠ, která bude mít volná místa 

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E
Od 1. 1. 2022 náš web používá pouze technické cookies potřebné pro chod webu. O případné změně Vás budeme informovat.

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice