Přijetí dítěte do ŠD

Pořadí přijetí žáků do odpolední školní družiny:

Žáci do ŠD budou přijímáni v následujícím pořadí (do naplnění kapacity ŠD):

 1. Žáci prvních a druhých tříd.
 2. Žáci třetích tříd.
 3. Žáci čtvrtých tříd.
 4. Žáci pátých tříd.

  Doplňující informace pro bod číslo 3 a 4:

  • Přednost na umístění do školní družiny je dána žákům dojíždějícím před místními.
  • Rozdělení žáků pro potřeby školní družiny do skupiny místních a dojíždějících podle bydliště žáka:
   • Místní – žáci s bydlištěm v obci Kamenice a v jejích částech (Olešovice, Nová Hospoda) bez nutnosti přecházet ulici Pražskou, Benešovskou a Ringhofferovu v úseku mezi ulicemi Pražská, Benešovská.
   • Dojíždějící – všichni ostatní žáci, kteří nesplňují podmínku pro zařazení do skupiny místních žáků.

Všeobecné informace :

 • Zápisní lístky musejí být odevzdány nejpozději do termínu stanoveného vedením školy (uveden na zápisním lístku) i u těch žáků, kteří budou nastupovat do školní družiny až během školního roku. Děti, které odevzdají zápisní lístky po tomto termínu, nebudou do výběru pro umístění do školní družiny zařazeny.
 • Přijetí během školního roku pouze v mimořádných případech (přistěhování atp.)
 • Veškeré výjimky povoluje individuálně ředitelství školy.
 • Na přijetí do družiny není právní nárok.
 • Ranní školní družinu mohou navštěvovat všichni žáci prvních až pátých tříd (i nezapsaní do odpolední ŠD), bez nutnosti předchozího přihlášení.

Platnost od 15. 6. 2018

Mgr. Pavlína Tolarová, ředitelka školy

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E
Od 1. 1. 2022 náš web používá pouze technické cookies potřebné pro chod webu. O případné změně Vás budeme informovat.

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

 

 

 

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice