Platba za školní družinu

Úhrada finančního příspěvku za pobyt žáka ve ŠD :

 • Platba pouze převodem na účet školy
 • Výše platby 1000,-Kč/školní rok a žák (tj. 100,- Kč/měsíc/žák)
 • Termín splatnosti je do 30.09.
 • Údaje pro platbu:
  • číslo účtu:                           7034 – 0420576399/0800
  • variabilní symbol:              osobní číslo žáka
  • zpráva pro příjemce:        ŠD, jméno a příjmení žáka, třída
 • Platbu nelze spojovat s jinou platbou např. úhrada obědů (školní jídelna má jiný účet pro platby za obědy)
 • Případný přeplatek za měsíční nepřítomnost žáka v ŠD bude vrácen na účet zákonného zástupce

Bc. Jiřina Procházková, vedoucí vychovatelka

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice