Výše záloh

Ceny stravného

Kategorie strávníků: Školní jídelna připravuje dvě hlavní jídla denně a přesnídávku a svačinu pro mateřskou školku. Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce:

  • Děti MŠ 3 – 6 let 42 Kč
  • Děti MŠ 7 let 46 Kč

 

  • Žáci 7 -10 let 29 Kč
  • Žáci 11 – 14 let 31 Kč
  • Žáci 15 let + dospělí 33 Kč
  • Cizí strávníci 64 Kč

POZOR! Věková kategorie dítěte se vypočítává podle věku, kterého dítě dosáhne kdykoli během započatého školního roku.

Školní rok se počítá od 1.9. do 31.8. Proto například dítě, které dosáhne 15 let až v srpnu 2017, od 1. 9. 2016 (po celý školní rok) – platí obědy v ceně pro 15 leté a víc. Stejné pravidlo platí pro určení věkové kategorie 7 – 10 let a 11 – 14 let. I když se to rodičům většinou nelíbí, musíme toto pravidlo respektovat, neboť tak nám to ukládá zákon.

 

Výše záloh:

  • žáci ZŠ 7 – 10 let 550 Kč
  • ostatní žáci 600 Kč
  • cizí strávníci 1300 Kč
  • zaměstnanci ZŠ 300 Kč

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice