Platba stravného

Stravné se hradí zálohově měsíc předem, vždy do 20. dne předcházejícího měsíce, a to prostřednictvím spořitelny nebo jiného peněžního ústavu, výjimečně hotovostí.

Vyúčtování přeplatků vracíme vždy koncem školního roku na Vámi uvedené účty. Pokud stravné nebude uhrazeno včas, jídelna není povinna stravování poskytovat.

Číslo našeho účtu: 35-0420576399/0800 , variabilní symbol je osobní číslo žáka.

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E
Od 1. 1. 2022 náš web používá pouze technické cookies potřebné pro chod webu. O případné změně Vás budeme informovat.

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice