Omluvenka

Omluvenka

Jak se můžete informovat ve Školním řádu, resp. článku Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka, máte povinnost oznámit a omluvit nepřítomnost dítěte ve škole osobně, telefonicky, písemně a nyní i elektronicky do 48 hodin od začátku absence.

Vyplněním čtyř jednoduchých kolonek formuláře a jeho odesláním splníte tedy povinnost oznámit důvod a předpokládanou dobu nepřítomnosti vašeho dítěte ve škole. Omluvenka bude automaticky odeslána redaktorce školního webu a ta oznámí absenci třídnímu učiteli/učitelce vašeho dítěte.

Jméno žáka

Třída

Důvod nepřítomnosti

Počet dnů (odhad)

Elektronická omluvenka v žádném případě nenahrazuje omluvenku v žákovské knížce, slouží pouze pro vaše pohodlí při oznamování absence. Po ukončení nepřítomnosti jste povinni písemně doložit důvody nepřítomnosti v žákovské knížce.

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

 

 

 

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice