Zahájení provozu školní družiny ve školním roce 2022/2023

Zahájení provozu školní družiny ve školním roce 2022/2023

 

Zahájení činnosti školní družiny bude v pátek 02. 09. 2022

  • ranní družina                6:30 –7:40 hod.
  • odpolední družina 11:40 – 17:00 hod.

 

Ve čtvrtek 01. 09. 2022 obdrží zájemci o školní družinu (dále jen ŠD) z 1. až 4. tříd pouze zápisní lístky (závaznou přihlášku) do ŠD takto:

  • 1. třídy – rodiče žáků obdrží zápisní lístek a informace o ŠD od vychovatelek (prvňáčci se budou v tuto dobu seznamovat ve třídách se svou pí učitelkou – přibližně 8:30 ‑ 9:00 hod.)
  • 2. až 4. třídy – žáci obdrží zápisní lístek ve své třídě od vychovatelky nebo třídní učitelky

 

 

Důležité informace platné pro tento školní rok:

  • Vyplněný zápisní lístek (dále jen ZL) je potřeba odevzdat do pátku 02. 09. 2022, a to i v případě nástupu žáka do ŠD v průběhu školního roku (např. leden 2023). Žáci přihlášení odevzdáním vyplněného ZL v tomto termínu, budou přijímáni do ŠD podle priorit pro přijetí do odpolední školní družiny – https://www.kameniceskola.cz/skolni-druzina/prijeti-ditete-do-skolni-druziny/

 

  • Žáci přihlášeni do ŠD odevzdáním vyplněného ZL po tomto termínu, nejpozději však do 07. 09. 2022, budou přijímáni na volná místa podle pořadí odevzdání ZL.

 

  • Na ZL odevzdané po termínu 07. 09. 2022 nebude brán zřetel.

 

  • Od odevzdání zápisního lístku do rozhodnutí o přijetí (zapsání) či nepřijetí žáka do ŠD mohou žáci navštěvovat ŠD do naplnění jejího maximálního počtu (kapacita ŠD je 214 žáků – 8 družinových oddělení).

 

  • Do ŠD budou z kapacitních důvodů přijímáni žáci 1., 2. a 3. tříd a na volná místa žáci 4. tříd (žádný z rodičů není na mateřské dovolené, rodičovské dovolené nebo v domácnosti). Žáci 5. tříd do ŠD přijímáni nebudou.

 

 

Bc. Jiřina Procházková, vedoucí vychovatelka

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E
Od 1. 1. 2022 náš web používá pouze technické cookies potřebné pro chod webu. O případné změně Vás budeme informovat.

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

 

 

 

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice