Zahájení provozu školní družiny ve školním roce 2021/2022

Zahájení provozu školní družiny ve školním roce 2021/2022

Zahájení činnosti školní družiny bude ve čtvrtek 02. 09. 2021

  • ranní družina                 6:30 –7:40 hod.
  • odpolední družina 11:40 – 17:00 hod.

 

Ve středu 01. 09. 2021 obdrží zájemci o školní družinu (dále jen ŠD) z 1. až 4. tříd pouze zápisní lístky (závaznou přihlášku) do ŠD takto:

  • 1. třídy – rodiče žáků obdrží zápisní lístek a informace o ŠD od vychovatelek (prvňáčci se budou v tuto dobu seznamovat ve třídách se svou pí učitelkou – přibližně 8:30 ‑ 9:00 hod.)
  • 2. až 4. třídy – žáci obdrží zápisní lístek ve své třídě od vychovatelky nebo třídní učitelky

 

 

Důležité informace platné pro tento školní rok:

  • Vyplněný zápisní lístek (dále jen ZL) je potřeba odevzdat do čtvrtka 02. 09. 2021, a to i v případě nástupu žáka do ŠD v průběhu školního roku (např. leden 2022). Žáci přihlášení odevzdáním vyplněného ZL v tomto termínu, budou přijímáni do ŠD podle priorit pro přijetí do odpolední školní družiny.

 

  • Žáci přihlášeni do ŠD odevzdáním vyplněného ZL po tomto termínu, nejpozději však do 06. 09. 2021, budou přijímáni na volná místa podle pořadí odevzdání ZL. Na ZL odevzdané po tomto termínu nebude brán zřetel.

 

  • Od odevzdání zápisního lístku do rozhodnutí o přijetí (zapsání) či nepřijetí žáka do ŠD mohou žáci navštěvovat ŠD do naplnění jejího maximálního počtu (kapacita ŠD je 214 žáků – 8 družinových oddělení).

 

  • Do ŠD budou z kapacitních důvodů přijímáni žáci 1., 2. a 3. tříd a na volná místa žáci 4. tříd (žádný z rodičů není na mateřské dovolené, rodičovské dovolené nebo v domácnosti). Žáci 5. tříd do ŠD přijímáni nebudou.

 

 

Bc. Jiřina Procházková, vedoucí vychovatelka

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

 

 

 

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice