Zápis do 1.tříd – výsledky

Zápis do 1.tříd – výsledky

Pro příští školní rok bylo přihlášeno do 1. tříd celkem 101 dětí, z toho bylo 21 žádostí o odklad. O přijetí tedy požádalo prostřednictvím svých zákonných zástupců 80 dětí.

Měli jsme plán přijmout 75 žáků. Nakonec jsem rozhodla, že přijmeme všechny zájemce, kteří dodali potřebné dokumenty, a k losování nepřistoupíme. Je to z toho důvodu, že některé děti budou přijaty i do ZŠ Želivec a ZŠ Kostelec. Předpokládám tedy, že se počet dětí nyní sníží a dostaneme se na počty žáků ve třídách, které jsou přijatelné.

Proto vás všechny prosím, pokud do naší školy nenastoupíte, dejte nám to co nejdříve vědět. Je to velmi důležité pro další rozdělení dětí do jednotlivých tříd a nákup pomůcek. Náklady na jednoho prvňáčka jsou pro nás téměř 1 000 Kč, je tedy nutné, abychom znali přesný počet žáků.

Rozhodnutí o odkladu dostanete ihned po dodání všech dokumentů (zpráva z PPP + zpráva od pediatra), rozhodnutí o přijetí se vydává pouze na vyžádání.

V měsíci červnu pro vás uspořádáme schůzku, kde budete seznámeni s třídními učitelkami, s rozdělením do tříd i s chodem školy. Formu schůzky vám ještě sdělíme podle aktuální epidemiologické situace.

Budete-li mít jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na vedení školy nebo kancelář. Kontakty najdete na webových stránkách.

Pavlína Tolarová, ředitelka ZŠ Kamenice

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

 

 

 

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice