Testování na COVID-19 před přijímací zkouškou

Testování na COVID-19 před přijímací zkouškou

Milí žáci, uchazeči o vzdělání na SŠ a víceletých gymnáziích,
upozorňujeme na nutnost testování na COVID-19 před přijímací zkouškou.
Koho se týká:
• Uchazečů o čtyřleté maturitní zkoušky, kteří budou konat přijímací zkoušku (jednotnou nebo školní).
• Uchazečů o nástup na víceletá gymnázia.
• Uchazečů o nematuritní obory, pokud se bude na daný obor konat jakákoliv školní část zkoušky prezenční formou (např. pohovor).
Koho se netýká:
• Uchazečů, kteří mají laboratorně potvrzeno (musí doložit), že prodělali onemocnění COVID-19, od posledního pozitivního testu uplynulo maximálně 90 dnů a nejsou již v izolaci.
• Uchazečů, kteří se prokážou certifikátem, že byli plně naočkováni proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé (v případě dvoudávkových vakcín) nebo jediné (v případě jednodávkové vakcíny) v den zkoušky uplynulo nejméně 14 dnů.
Jaké testy lze využít:
• Antigenní testy i RT-PCR testy.
Kde je možno se otestovat:
• Na základní škole (pouze antigenní testy)
• U poskytovatele zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů
Kdy je možno se otestovat:
• Obecně nejdříve 7 dnů před termínem zkoušky.
• Ve škole pro uchazeče o maturitní obory (včetně víceletých gymnázií) s jednotnou přijímací zkouškou konanou 3. a 4. května 2021 ve čtvrtek 29. 4. 2021 pro uchazeče z pátých a sedmých tříd s jednotnou přijímací zkouškou konanou 5. a 6. května 2021 v pondělí 3. 5. 2021 (viz email na ŠO – je nutné se zaregistrovat.)
• Odborně ve zdravotnickém zařízení dle domluvy, vždy ale nejdříve 7 dnů před termínem zkoušky.
• Ve škole pro uchazeče o maturitní obory, na kterých se bude konat školní přijímací zkouška (různé termíny) nebo uchazeče o nematuritní obory s prezenční zkouškou (různé termíny) nebo pro uchazeče o čtyřleté maturitní obory, kteří budou konat prezenční zkoušku (různé termíny) po dohodě se ZŠ (kontaktní osobou je Alena Stehlíková).
Ostatní:
• Pokud chcete mít jistotu, že stihnete případný ověřovací RT-PCR test v případě, že vám vyjde pozitivní antigenní test, volte termín co nejdříve (vždy ale nejdříve 7 dnů před zkouškou).
• Ve škole jsou používány samovýtěrové testy, pro testy provedené odborně a s potvrzením zdravotního zařízení můžete zvolit uvedená zdravotnická zařízení.

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

 

 

 

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice