Organizace a provoz školní družiny ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19

Organizace a provoz školní družiny ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19

Školní družina (dále jen ŠD) se bude řídit dokumentem MŠMT a MZd – PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19, z něhož vyplývají až do odvolání některé úpravy organizace a provozu ŠD.

 

 

Ranní družina    6:30 –7:40 hod.

  • Mohou ji navštěvovat jen žáci 1. až 4. tříd, kteří jsou přijati do odpolední ŠD. Informace o docházce žáka do ranní ŠD rodiče uvedou na zápisním lístku.

 

Odpolední družina          11:40 – 17:00 hod.

  • Do ŠD budou z kapacitních důvodů přijímáni žáci 1., 2. a 3. tříd a na volná místa žáci 4. tříd (žádný z rodičů není na mateřské dovolené, rodičovské dovolené nebo v domácnosti). Žáci 5. tříd do ŠD přijímáni nebudou.
  • Přijatí žáci budou rozděleni do 8 oddělení

 

 

 

Zahájení provozu školní družiny ve školním roce 2020/2021

 

Zahájení činnosti školní družiny bude ve středu 02. 09. 2020

  • ranní družina                                     6:30 –7:40 hod.
  • odpolední družina                          11:40 – 17:00 hod.

 

V úterý 01. 09. 2020 obdrží zájemci o školní družinu (dále jen ŠD) z 1. až 4. tříd pouze zápisní lístky (závaznou přihlášku) do ŠD takto:

  • třídy – rodiče žáků obdrží zápisní lístek a informace o ŠD od vychovatelek před školou (prvňáčci se budou v tuto dobu seznamovat ve třídách se svou pí učitelkou – přibližně 8:30 ‑ 9:00 hod.)
  • až 4. třídy – žáci obdrží zápisní lístek ve své třídě od vychovatelky nebo třídní učitelky

 

 

Důležité informace platné pro tento školní rok:

  • Vyplněný zápisní lístek (dále jen ZL) je potřeba odevzdat do středy 02. 09. 2020, a to i v případě nástupu žáka do ŠD v průběhu školního roku (např. leden 2021). Žáci přihlášení odevzdáním vyplněného ZL v tomto termínu, budou přijímáni do ŠD podle priorit pro přijetí do odpolední školní družiny https://www.kameniceskola.cz/skolni-druzina/prijeti-ditete-do-skolni-druziny/

 

  • Žáci přihlášeni do ŠD odevzdáním vyplněného ZL po tomto termínu, nejpozději však do 04. 09. 2020, budou přijímáni na volná místa podle pořadí odevzdání ZL. Na ZL odevzdané po tomto termínu nebude brán zřetel.

 

  • Od odevzdání zápisního lístku do rozhodnutí o přijetí (zapsání) či nepřijetí žáka do ŠD mohou žáci navštěvovat ŠD do naplnění jejího maximálního počtu (kapacita ŠD je 214 žáků – 8 družinových oddělení).

 

 

 

Bc. Jiřina Procházková, vedoucí vychovatelka

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

 

 

 

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice