Přínos projektu Erasmus+ Na inkluzi kreativně 2018–2020

Přínos projektu Erasmus+ Na inkluzi kreativně 2018–2020

Přínos projektu Erasmus+ Na inkluzi kreativně 2018–2020

Kreativní učitel je:

V rámci projektu Erasmus+ Na inkluzi kreativně absolvovalo pět vyučujících anglického jazyka dvoutýdenní kurzy ve Velké Británii během letních prázdnin 2019. Lenka Pikorová se zúčastnila kurzu Inclusive education for all v Exeteru a Helena Procházková absolvovala kurz Learning differences and inclusion in language teaching v Norwichi. Květa Šímová se zúčastnila kurzu Pronunciation and storytelling: phonemes to fluency v Cambridge, Kamila Šilerová absolvovala kurz Creative methodology for classroom v Canterbury a Lenka Hradecká absolvovala kurz Creativity in the classroom v Cambridge. Na kurzech si učitelky anglického jazyka zlepšily své jazykové a pedagogické schopnosti. Také si osvojily kreativní techniky a metody, které jim pomáhají  při výuce žáků s poruchami učení a chování. Materiály a informace získané na kurzech sdílely na prezentaci pro kolegy ve škole. Během školního roku aplikovaly a vyzkoušely nabyté dovednosti a schopnosti ve výuce a následně zhodnotily přínos. Díky kontaktu z kurzu strávila Lenka Hradecká tři dny na španělské základní škole C. E. I. P. La Villarina, kde pozorovala metody a formy ve výuce nejen anglického jazyka. Navázané kontakty během kurzů vyústily v mezinárodní spolupráci například na projektech e-Twinningu.

 

Kvůli uzavření škol během koronavirové epidemie jsme vás bohužel nemohly pozvat na Den otevřených dveří a ukázat vám výuku anglického jazyka na naší škole. Rády bychom vám alespoň touto cestou ukázaly naše přípravy na hodiny, ve kterých využíváme znalostí a informací z absolvovaných kurzů: https://en.calameo.com/books/00470626379127b3c5832

 

Hodnocení projektu Erasmus+ Na inkluzi kreativně účastníky:

 

Lenka Hradecká: „Velkým přínosem pro mě bylo upravování a přizpůsobování materiálů a aktivit různým žákům, podle jejich schopností či věku.“

 

Lenka Pikorová: „Za nejužitečnější považuji objevení možností, jak efektivněji pracovat s běžnými materiály s žáky nadanými a zároveň s žáky s poruchami učení.”

 

Květa Šímová: „Největším pozitivem tohoto projektu z mého pohledu byla možnost setkat se osobně s předním odborníkem na výslovnost Adrianem Underhillem a pod jeho vedením získat dovednosti pro lepší výuku výslovnosti.”

 

Kamila Šilerová: „Uvědomila jsem si, že pro kreativní a zajímavou výuku, se nesmím bát opustit zaběhnuté systémy, vnést do výuky trochu risku a předkládat žákům nové, netradiční  úkoly.”

 

Helena Procházková: „Pro mne je důležité poznání, že není třeba inkluzivními metodami vyčleňovat žáky se SPU, ale naopak, že existují metody použitelné pro celou třídu, které zároveň pomohou žákům se SPU.”

 

Hodnocení projektu žáky.

Bohužel jsme se též nemohly zeptat žáků osobně na výuku anglického jazyka ve školním roce 2019/2020, a tak jsme se jich zeptaly pomocí online dotazníku. Výsledky nás potěšily. Na základě přání žáků se v příštím školním roce budeme snažit zařadit hlavně více aktivit zaměřených na konverzaci.

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

 

odkaz zde

 

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

 

 

 

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice