Informace k organizaci konce školního roku a závěrečného hodnocení

Informace k organizaci konce školního roku a závěrečného hodnocení

Školní rok bude ukončen v pátek 26. června 2020 rozdáním vysvědčení. Pokud budeme muset zachovávat 15-ti členné skupiny, vysvědčení by třídní učitelé rozdali dětem po skupinách. Pokud by byly 15-ti členné skupiny zrušeny, vysvědčení bychom rozdávali celé třídě. V každém případě to bude v pátek 26. 6. 2020 dopoledne.

Výuka pro 2. stupeň od 8. 6. 2020

Třídní učitelé organizují pro svou třídu konzultace, na které se žáci mohou přihlásit. Konzultace budou nejčastěji s třídním učitelem, případně půjde o hlavní předměty, nejčastěji 2 krát týdně. On-line výuka tak bude omezena v těch předmětech, kde budou nabízeny konzultace. Třídní učitelé také organizují vyklízení skříněk, tříd, vracení a rozdávání učebnic. To vše bude probíhat v posledním školním týdnu a děti budou chodit do školy po skupinách. Stále však platí, že pokud jde žák do školy, musí přinést Čestné prohlášení.

Obědy pro 2. stupeň není možné zajistit, protože je jídelna od 11.30 do 14 hodin blokována pro skupiny žáků 1. stupně, které jsou ve škole od 25. května. A stále platí přísná pravidla pro oddělení jednotlivých skupin ve škole.

Konzultace ve škole nejsou povinné. Slouží k objasnění učiva, k doplnění hodnocení, k vyzvednutí věcí, učebnic, k třídnickým hodinám…

Závěrečné hodnocení (podle metodiky MŠMT) zohlední:

  • Podklady pro hodnocení získané ve 2. pololetí v době do 10. března 2020
  • Podpůrně podklady získané v době uzavřených škol
  • Podpůrně podklady získané v době konzultací (tedy od 8. 6. do 19. 6.)
  • Podpůrně výsledky hodnocení žáka za 1. pololetí

Za období vzdělávání na dálku je možné zohlednit:

  • Snahu žáka o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů
  • Samostatnou práci žáků a samostudium
  • Četbu související se zadanými úkoly
  • Porfolio práce žáka

Pokud by nebylo možné ani za těchto podmínek žáka hodnotit, bude stanoven náhradní termín hodnocení (na poslední prázdninový týden v srpnu). Žákům, kteří by nebyli spokojeni s hodnocením na vysvědčení, zůstává možnost žádat o přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona).

Důležitou informací je, že toto vysvědčení se nebude započítávat do přijímacího řízení v příštím školním roce a nebude ani součástí dokumentů, které se přikládají k přihlášce.  Je to tedy podstatné pro žáky letošních 4., 6. a 8. ročníků. MŠMT k tomu připravuje vyhlášku.

V případě nejasností kontaktujte třídního učitele nebo vedení školy.

Pavlína Tolarová

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice