Výuka pro žáky 1. stupně

Výuka pro žáky 1. stupně

Vážení rodiče,

od 25. května je možná přítomnost žáků 1. – 5. tříd ve škole za jasně stanovených pravidel, které jsme dostali od MŠMT. Níže pravidla shrnuji:

 1. Výuka bude mít jinou podobu, než je obvyklé. Stále bude hlavní pozornost věnována výuce na dálku s tím, že ji děti budou plnit buď doma, nebo ve škole hromadně ve skupinách. Jelikož učitelka nemůže zároveň učit děti doma a ve škole, je pravděpodobné, že třídní učitelky nebudou učit svou třídu, protože budou buď připravovat výuku na dálku, nebo spadají do rizikové skupiny a tudíž do školy nemohou. Ve školních skupinách budou s dětmi pracovat hlavně asistentky, vychovatelky a částečně učitelé z 2. stupně. Vše záleží na tom, kolik dětí se nakonec přihlásí. Skupiny budou neměnné až do června.

 

 1. Přítomnost dětí ve škole není povinná a nebude mít vliv na hodnocení. Dopolední blok bude výukový a děti pod vedením pedagoga budou plnit stejné úkoly jako děti při domácí výuce. Vše bude připravovat třídní učitel jako doposud. Odpoledne bude zájmový blok, který bude fungovat podobně jako družina. Jen se skupiny nesmí míchat a potkávat. Skupiny také musí zůstat v areálu školy, zřejmě tedy nebudou možné procházky do okolí, pokud se nařízení ještě nezmění.

 

 1. Počítáme i se školní jídelnou, děti budou chodit na oběd po skupinách tak, aby se v jídelně nepotkávaly.

 

 1. Připravujeme pro děti ochranné štíty, které si vezmou při příchodu do školy, podepíší si je a při odchodu odloží do krabice. Štíty budeme pak hromadně dezinfikovat ozónem. Pokud budete chtít, aby používali roušky, není to problém. Jen musí být děti vybaveny z domova, musí mít alespoň 2 roušky a igelitový sáček, kam je odloží. Pokud budou ve třídě v lavici, mohou být bez roušek nebo štítů. Všude jinde je ale musí mít. Zvažte, jestli to vaše dítě zvládne. Bude také nutné dodržovat 2 m rozestupy.

 

 1. Předpokládám, že začátek výuky budeme muset rozfázovat, aby se u vchodu nehromadily děti a rodiče. Nesmí být v provozu ranní družina.

 

 1. Konec odpolední družiny bude v 16 hodin. Budeme však rádi, když starší děti, které nejsou zvyklé chodit do ŠD, budou po dopolední výuce odcházet domů. Skupiny musí být stále oddělené, tudíž bude obtížné udržet všechny děti na malém pozemku školy v rozestupech.

 

 1. Dalším omezením je tzv. riziková skupina, což je:
 2. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 3. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobousystémovou farmakologickou léčbou.
 4. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 5. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 6. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 7. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 8. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin(dialýza).
 9. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy bude nutné předložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ,  které obsahuje:
a) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a

 1. b) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Prosím, vše důkladně zvažte a dejte mi vědět co nejdříve prostřednictvím dotazníku, který vyplňte – ZDE. Pokud by se přihlásilo více dětí, než jsou naše organizační a personální možnosti, budou použita tato kritéria:

 1. Žáci 1. – 5. tříd – dopolední výuka
 2. Žáci 1. – 3. tříd – odpolední výuka
 3. Žáci 4. – 5. tříd – odpolední výuka

Dopolední výuka tedy bude pro všechny zájemce, v odpoledním bloku dostanou přednost žáci 1.-3.tříd.

 

Pokud máte více dětí na 1. stupni, vyplňte za každé dítě zvlášť. Tento dotazník je otevřen do 12.5., abychom si udělali představu, kolik žáků do školy dorazí. Pokud nyní v dotazníku uvedete, že si nejste jisti, zda dítě nastoupí (což je jedna z možností) a budete chtít využít termín posledního přihlášení 18.5., napište potom na e-mail  reditelka@kameniceskola.cz

Poslední termín, kdy je možné dítě přihlásit, je pondělí 18. 5. do 10 hodin. Potom to již nebude možné.

Pokud budete mít nějaké dotazy, jsem vám k dispozici na uvedeném e-mailu nebo na telefonu 731 030 747.

Pavlína Tolarová, ředitelka školy

 

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice