Erasmus + Na inkluzi kreativně

Erasmus + Na inkluzi kreativně

V rámci projektu Erasmus + Na inkluzi kreativně jsem měla možnost navštívit centrum pro učitele a dvě základní školy ve španělském městě Zamora a během stínování strávit s dětmi a učiteli několik dní a porovnat školství u nás a ve Španělsku. Zde jsou mé postřehy.

 

Dva dny jsem strávila ve velmi malé škole CEIP LA VILLARINA. Škola je to malotřídní se třemi učiteli na plný úvazek a dalšími třemi, kteří do školy dochází vyučovat náboženství, hudební a výtvarnou výchovu. Do školy též dochází logoped a speciální pedagog. Škola sídlí na okraji města a v oblasti, která má kriminální pověst, a tak se počet žáků na škole každým rokem zmenšuje.

Se žáky jsem měla možnost navštívit knihovnu v centru města a zúčastnit se v ní programu na čtení. Tyto programy jsou tam velmi oblíbené a dojíždí na ně školy ze širokého okolí. Program o oslavách připravený knihovnicemi byl velice poutavý a zajímavý.

Další den jsem byla ve větší škole CEIP JUAN XXIII. Je to moderní škola se 160 žáky a obvyklý počet žáků ve třídě je 20–25. Na hodině anglického jazyka mě překvapilo, že se třída na rozdíl od našich škol nedělí na výuku jazyků. Angličtinu se tam žáci učí od 3 let jednu hodinu týdně a od 6 let mají několik hodin týdně. 

Základní školy jsou pro žáky od 6 do 12 let, pak pokračují studiem na škole střední. Povinná školní docházka je do 16 let. Součástí školy je i třída pro děti od 3 let, která není povinná, a děti nemají možnost po obědě spát – na rozdíl od našich školek.

 

Výuka začíná v 9 hodin, od 12 do 12:30 mají žáci přestávku na svačinu a obědovou pauzu mají až mezi 14. a 15. hodinou. 

 

Vybavením se školy neliší od našich, součástí tříd jsou interaktivní tabule, žáci mají k dispozici počítačové učebny či tablety.

 

Ve školách, které jsem navštívila, bylo více mužů učitelů, než je běžné v českých školách. 

 

Zajímavá byla pro mě informace, že učitelé jsou posíláni do škol na základě jejich úspěšnosti v testech po absolvování studia, ředitelé škol si učitele nevybírají. Učitelé jsou ve Španělsku lépe finančně ohodnoceni a je jich dostatek. Získat stálé místo na státní škole je přání mnoha vystudovaných učitelů, kteří jsou na čekací listině a zatím učí soukromě.

 

Též jsem navštívila CFIE centrum pro učitele a inovace ve vzdělávání, které pořádá odpolední školení pro učitele z regionu. Zaměřuje se na jazykové vzdělávání učitelů, robotiku, projektové vyučování a moderní technologie. Učitelé za účast na těchto kurzech a školeních získávají kredity, díky kterým se pak mohou účastnit například programů Erasmus.

 

 

 

 

 

 

Zamora – historické centrum

 

 

 

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice