Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení

  • Uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání do čtyřletých oborů vzdělání musí mít splněnu povinnou školní docházku nebo ukončeno základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.
  • Uchazeč může do 30. listopadu (podle § 62 odst. 2 věta druhá školského zákona) podat až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou (a tak se např. přihlásit na obor vzdělání gymnázium se sportovní přípravou ve dvou školách). Při podání dvou přihlášek se uvádí školy a obory vzdělání na obou tiskopisech přihlášky ve stejném pořadí.
  • Je zachováno právo uchazeče podat (kromě přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) až 2 další přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky, které se podávají do 1. března. Rovněž zde se uvádí školy a obory vzdělání na obou tiskopisech přihlášky ve stejném pořadí.

4) Pro talentové a přijímací zkoušky v oborech vzdělání GSP dále platí:

Talentová zkouška je v 1. kole přijímacího řízení konána ve dvou termínech v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. února

1. termín          14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělávání

                         16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín          15. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělávání

                         17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná náhradní zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory na dny:

1. termín           13. května 2020

2. termín           14. května 2020

 

 

 

Jak postupovat při podání přihlášky:

  • Vytištěnou přihlášku si vyzvednu u třídní učitelky s pololetním vysvědčením – pokud se jedná o školu s talentovou zkouškou, je nutné si o ni říct. Společně s přihláškou převezmu zápisový lístek. Přihlášku je nutné přinést po vyplnění zpět do školy a nechat si ji potvrdit!
  • Přihlášku pečlivě vyplním, nechám podepsat rodiči.
  • Zajdu k lékaři pro lékařské potvrzení (ujistím se, zda mnou vybraná škola lékařské potvrzení vyžaduje).
  • Vyplněnou a od lékaře potvrzenou přihlášku odevzdám třídní učitelce vždy v pondělí, která ji předá výchovné poradkyni. Ta přihlášku zkontroluje a nechá ji ve škole potvrdit – k převzetí bude možné od středy.
  • Vyplněnou a potvrzenou přihlášku odevzdám do vybrané školy do 1. března 2020 (na uměleckou školu s talentovými zkouškami do 30. listopadu 2019)

 

Užitečné odkazy pro výběr školy

 

Profi testy pro základní orientaci v povoláních:

http://www.testytesty.cz/studium-a-kariera/testy-pro-zaky-zs/

 

Pro orientaci se v nabídce škol můžete navštívit veletrh škol:

http://www.scholapragensis.cz/jnp/

 

a podívat se na tyto stránky:

http://www.infoabsolvent.cz/

 

Testy společnosti Cermat, která připravuje přijímací zkoušky:

https://prijimacky.cermat.cz/


Pro vyzkoušení zkouškové atmosféry je možné zkusit:

http://www.zkousky-nanecisto.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=29&menuzvol=devata

 

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice