Projekt Erasmus+ Na inkluzi kreativně 2018-2020

Projekt Erasmus+ Na inkluzi kreativně 2018-2020

V rámci projektu Erasmus+ Na inkluzi kreativně vyjelo pět učitelek naší školy během letních prázdnin 2019 na dvoutýdenní kurzy do Velké Británie. Pro kolegy uspořádaly prezentaci, na které sdílely získané informace, materiály a dovednosti z kurzů. Následně během školního roku budou tyto informace, aktivity a materiály používat ve výuce anglického jazyka pro kvalitnější a atraktivnější výuku angličtiny na škole pro všechny žáky, ať již nadané, či žáky s jinými specifickými potřebami. 

 

Lenka Hradecká 

Absolvovala jsem kurz Creativity in the classroom v jazykové škole Bell v Cambridge 29. 7. – 9. 8. 2019. 

Na kurzu jsem se naučila přizpůsobovat materiály pro různé skupiny žáků, používat známé aktivity jiným způsobem, nacházet nové souvislosti a spojení, riskovat a nebát se vyzkoušet s žáky něco nového, efektivně klást otázky a nabízet žákům volbu během procesu učení. Během svého pobytu v Cambridge jsem rovněž navštívila muzea, obdivovala historické univerzitní centrum a poznávala britskou kulturu všemi smysly. Také jsem měla příležitost sdílet své učitelské zkušenosti s učiteli z celého světa, neboť na kurzu byli učitelé ze Španělska, Itálie, Japonska, Číny, Slovenska a Bulharska. Věřím, že kreativní výuka angličtiny na naší škole bude pro žáky přínosem a že si ji společně se mnou užijí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírka aktivit, které jsme si vyzkoušeli a následně je přizpůsobovali pro různé typy žáků dle věkové úrovně či úrovně schopností a dovedností.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečné poděkování naší skvělé lektorce Anna Young.

 

Punting na řece Cam.

Kurz probíhal v krásném prostředí Homerton College.

 

Květa Šímová

Absolvovala jsem kurz Pronunciation and Storytelling: from Phonemes to Fluency v Bell Teacher Campus, Homerton College, Cambridge v termínu od 30. 6. 2019 do 13. 7. 2019.

Kurz vedl úžasný Adrian Underhill a pod jeho vedením jsme objevovali tajemná zákoutí „zázračného pralesa“ za našimi rty. Od jednotlivých hlásek jsme se postupně přes slovní a větné přízvuky dostali až k samotnému vyprávění příběhů. To vyvrcholilo Mezinárodním vypravěčským festivalem, kterého se účastnili „vypravěči“ z Polska, Číny, Itálie, Brazílie/USA, JAR/Portugalska, Španělska, Německa, Maďarska, ale i z Palestiny – z pásma Gazy, nebo třeba z České republiky. Cílem samozřejmě nebylo pouhé „našprtání se“ nějakého příběhu zpaměti, ale naučit se vhodně pracovat nejen s příběhy, ale také například s nejistotou nebo chybou.

Kurz byl doplněn o různé volitelné workshopy, semináře a přednášky, zaměřené na různá témata jako například RWCT, kreativní metody výuky, diferenciaci úkolů pro různě zdatné žáky, tajemnou Cambridge nebo třeba ponurý sever Anglie.

Své nově nabyté zkušenosti jsem již začala využívat ve svých hodinách angličtiny, a protože je  výslovnost aktivita fyzická, budeme ji trénovat přes uvědomělý pohyb. 

Odpolední čaj v ovocné zahradě v Grantchesteru.


Speciální bezpečný mezinárodní “bezlepkový – ale ne bezlepidlový” dort pro našeho skvělého lektora Adriana k jeho narozeninám.

Naše “výslovnostní” skupina v plné sestavě v zahradě pedagogické fakulty univerzity v Cambridge – Homerton College.

Helena Procházková

Poslední dva červencové týdny jsem strávila v Norwichi na severovýchodě Anglie, kde jsem v Norwich Institute for Language Education (NILE)  navštěvovala kurz Learning Differences and Inclusion in Language Teaching.

Jak název napovídá, získala jsem teoretické a praktické poznatky, které mi pomohou vést hodiny tak, aby byly přínosné pro žáky s rozdílným způsobem učení. Naše lektorka Maria Byrne nám ukázala nový pohled na třeba již známé aktivity a možnosti jejich úprav pro individuální potřeby žáků. Z tohoto pohledu jsme se věnovali všem dovednostem (čtení, poslech, psaní, mluvení). Pro mne osobně bylo zajímavé i vrátit se do role studenta a připomenout si z druhé strany nároky, které na žáky klademe (vydržet sedět, soustředit se, postupovat přesně podle instrukcí atd.).

Kamila Šilerová

Kurz Creative Methodology for the classroom jsem absolvovala od 7.7. do 20.7. 2019 ve škole Pilgrims v campusu University Kent v Canterbury.

Když se nás náš lektor Chaz Pugliese na konci kurzu ptal, co si po dvou společně strávených týdnech odnášíme, odpověděla jsem, že se mi otevřely další dveře v procesu vzdělávání, za kterými jsem objevila nový prostor a nové možnosti pro práci. 

Společně s dalšími 10 učiteli z evropských zemí jsme si na vlastní kůži v roli studentů vyzkoušeli, že nejlepším materiálem pro výuku jsou samotní žáci, na kterých může učitel při správném nastavení mysli a ochotě riskovat a občas změnit zaběhnutá pravidla, postavit většinu vyučovací hodiny. Jednoduchost, originalita, smysluplnost byly pojmy, které denně prostupovaly množstvím praktických aktivit.

Součástí kurzu byla pestrá nabídka odpoledních a večerních workshopů a ve zbylých volných chvilkách jsme poznávali místní přírodu, kulturu a historii. Čas se našel i na několik společně strávených večerů v místních hospůdkách, kde se debatovalo o všem možném, třeba i o tom, zda se má lépe francouzská kočka z centra Paříže chovaná v bytě nebo venkovní, španělská kočka z Kanárských ostrovů.

Doufám, že mě nadšení a chuť do nových věcí příliš brzy neopustí a že mě mí žáci budou motivovat k novým a novým nápadům.

Creative methodology group

Volný čas v Canterbury a na východním pobřeží Anglie

 

Lenka Pikorová

Od 30. června do 13.července 2019 jsem absolvovala kurz Inclusive Education for All ve škole IPC Exeter. Zpočátku byl kurz zaměřen teoreticky na to, s jakými problémy se můžeme u žáků setkat, včetně toho, že je třeba do běžné třídy začlenit i ty žáky, kteří jsou nadaní. Na základě utřídění jejich potřeb jsme se seznamovali s aktivitami, při kterých je možno zapojit do výuky žáka s poruchou i žáka nadaného, tak aby oba byli schopni využít svůj potenciál a cítili se ve třídě, či ve skupině dobře a měli pocit, že jejich práce měla pro ně přínos. Chce to citlivý přístup k jednotlivým žákům a někdy stačí jen nepatrná diferenciace pro jednotlivé žáky v zadané činnosti, aby byla přínosná pro všechny. Kurz mi pomohl pochopit možné rozdíly ve schopnostech žáků a navedl mě jak k některým přistupovat, což se pokusím letos aplikovat. Je to náročná oblast různorodosti a hledání a následná spolupráce s konkrétními žáky. V rámci kurzu jsme se také seznamovali se zajímavostmi Anglie. Bylo pro nás připraveno několik výletů, kde nám kromě jiného také ukázali na běžných denních situacích, jak jsou lidé rozdílní ve svých potřebách. Přínosné byly také informace od ostatních účastníků kurzu, kdy jsme porovnávali výuku a možnosti v jednotlivých zemích. Ve volných chvílích jsem objevovala zákoutí historického města Exeteru a jeho okolí.


Exeter: House that move, katedrála, IPC Exeter

IPC Exeter – učebna

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

 

 

 

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice