Na inkluzi kreativně – projekt Erasmus+

Na inkluzi kreativně – projekt Erasmus+

Učitelky angličtiny byly úspěšné se svou žádostí o grant Erasmus+ 2018 “Vzdělávací mobilita pracovníků škol”. Angličtina se na škole učí ve skupinách, kde jsou jak nadaní žáci, tak žáci se zvláštními potřebami. V těchto skupinách čelíme problému jak podporovat a motivovat všechny žáky. Věříme, že klíčem k úspěchu je informovanost a kreativní přístup ve výuce.Díky našemu projektu “Na inkluzi kreativně” vyjede během letních prázdnin 2019 pět vyučujících angličtiny na pět různých kurzů do Velké Británie. Získané informace, dovednosti a materiály budou sdílet s ostatními vyučujícími na škole. Dvě učitelky pojedou na kurzy týkající se výuky angličtiny pro žáky se specifickými potřebami, žáky s ADHD, poruchami učení či poruchami autistického spektra. Další tři absolvují kurzy, které se budou věnovat kreativní práci se žáky, využití vyprávění, příběhů, prvků umění a dramatu pro zaujmutí a zvýšení zájmu jak žáků nadaných, tak žáků se zvláštními potřebami.Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice